cocuk-gelisim-testleri-uygulama-ve-degerlendirme-370x245
Zekâ testleri, özellikle klinik ve eğitim ortamlarında tanı koyma, yorumlama ve doğru bir eğitim uygulamak için bireyin güçlü ve gelişime açık yanlarını belirlemede önemli araçlardır
er1-370x240
Çocuk ve ergen terapisinde amaç; oluşan veya oluşabilecek duygusal ve davranış problemlerinin çözülmesi kadar ileri yaştaki ruhsal yapının ve kişilik özelliklerinin yapılandığı bu dönemin en sağlıklı şekilde desteklenmesidir.
AI-370x247
Bireysel terapi danışanın psikoterapistiyle birebir olarak çalışmasıdır. Amaç kişinin, kendisini somatik tepkiler, davranışlar, inanışlar, ilişki problemleri veya duygular olarak gösteren iç sancılarını hafifletmeye yöneliktir.
5efb0d105542831cbc834e54-370x245
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi duygusal zorluklar yaşayan, uyum ve davranış sorunları gösteren veya psikosomatik sorunları olan çocukların doğal oyun ortamında kendilerini ifade etme gerçeğine dayanmaktadır.
59dc8223c03c0e36b8b651d9-370x245
Anksiyete bir diğer adıyla kaygı bozukluğu, psikolojik bir rahatsızlıktır. Günlük hayatımızda ara sıra anksiyete yaşamak olağandır. Yaşanan evhamlar kişide diğer kaygı bozuklukları (panik bozukluk ve fobiler gibi) ya da depresyona yol açabilmektedir
BB11-370x245
Genç-Yetişkin Terapi de amaç bedensel ve ruhsal açıdan kişinin kendinin ve sorunlarının farkında olmasını ve kendisiyle barışık yaşamak isteyen, problemlerinin farkında olan ya da yaşadığı problemleri fark etmek isteyen herkes yetişkin Terapiden yararlanabilir.
unnamed-1-370x247
Aile Danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.
unnamed-370x245
Psikolojide ölçekler, kişilerde belirli bir özelliğin var olup olmadığını ve ne ölçüde var olduğunu değerlendirme amacıyla kullanılır. Testler ise ölçeklerde olduğu gibi bireylerin beyanına dayalı değildir, ölçülmek istenen özelliği belirlemek için hazırlanmış, uzman tarafından uygulanan ve yorumlanabilen ölçüm araçlarıdır.
psikoloji--370x247
Çocuklarda gelişimsel bozukluklar özellikle bebeklik ve erken çocukluk çağında normal muayenede gözden kaçabilmektedir. Gelişim geriliklerinin erken tanınabilmesi için sosyal, zihinsel, konuşma ve hareket gelişiminin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekir. Bu amaçla özellikle 0-6 yaş grubunda gelişimsel tarama testleri kullanılmaktadır.